Bevalling

Er zijn 3 mogelijkheden omtrent de plaats waar u gaat bevallen:

  • Thuis
  • In het ziekenhuis op de open verloskamer
  • In het ziekenhuis op medische indicatie

Wanneer uw zwangerschap zonder complicaties verloopt en er niet op voorhand een medische reden is waardoor u in het ziekenhuis moet bevallen, dan heeft u de keuze tussen thuis bevallen en bevallen op de open verloskamer. De bevalling wordt in beide gevallen begeleid door mij en ik krijg assistentie van een kraamverzorgende. Het enige verschil tussen deze twee mogelijkheden is dus de locatie, de zorg is hetzelfde.

Wanneer er in de zwangerschap of tijdens de bevalling complicaties optreden, of wanneer er een andere medische reden is, dan zult u in het ziekenhuis moeten bevallen op medische indicatie. In dat geval is de gynaecoloog altijd de eindverantwoordelijke. Het kan wel zo zijn dat de meeste handelingen uitgevoerd worden door de klinisch verloskundige. Vaak is het wel mogelijk dat de eigen verloskundige toch nog aanwezig is.

U kunt in de zwangerschap al nadenken of u speciale wensen heeft t.a.v. de bevalling en het is vaak handig om een bevallingsplan/geboorteplan te maken. Die kunt u downloaden en invullen. We kunnen dit dan als leidraad gebruiken om uw wensen en verwachtingen te bespreken.

In het ziekenhuis worden regelmatig informatieavonden gegeven. De 1eavond gaat over de bevalling. Deze avond wordt verzorgd door een 1elijns verloskundige, een klinisch verloskundige en een gynaecoloog. U krijgt dan informatie over de normale bevalling, maar ook over een aantal mogelijke complicaties en over de mogelijkheden van pijnbestrijding. Na afloop volgt er een rondleiding. De 2eavond gaat over borstvoeding. Deze avond wordt verzorgd door een lactatiekundige. Meer informatie hierover vindt u op de website www.sjgweert.nl, hier kunt u zich ook aanmelden.

Verder is het vaak heel nuttig om een zwangerschapscursus te doen ter voorbereiding op de bevalling.

Natuurlijk bespreken we dit alles ook tijdens de zwangerschapscontroles.

Ben je zwanger?
Bel 0495-544505 of 06-22791451 of stuur ons een bericht via onze contactformulier!