Zwangerschap

De eerste controle bij de verloskundige kan plaatsvinden bij elke zwangerschapsduur, echter pas wanneer de zwangerschap 6 a 7 weken gevorderd is, is het mogelijk om op  de echo de hartactie van uw kindje te zien.

Tijdens dit eerste bezoek zal er een intakegesprek plaatsvinden om nader kennis te maken en een beeld te vormen van uw persoonlijke  situatie en medische voorgeschiedenis.Hierdoor wordt het mogelijk om voorlichting en adviezen op maat te geven. U krijgt informatie over hoe de controles zullen verlopen  en over de diverse onderzoeken die er mogelijk zijn (prenatale screening). Als u hier zelf al wat meer over wilt weten kunt u kijken op www.pns.nl

In de eerste 10 weken van de zwangerschap is het belangrijk om foliumzuur te slikken. Daarnaast is het in de gehele zwangerschap van belang om vitamine D 10 microgram te slikken en te zorgen voor voldoende calciuminname ( 5 melkprodukten per dag)

U zou kunnen overwegen om mee te gaan doen aan Moeders voor Moeders. U kunt door het sparen van urine in de eerste 16 weken van de zwangerschap vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen helpen om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. www.moedersvoormoeders.nl

De tweede controle vindt meestal 2 weken na de intake plaats. Dan wordt de informatie nog aangevuld en wordt opnieuw ingegaan op de mogelijkheden van prenatale screening. Er wordt ook weer een echo gemaakt.

Rond de 12eweek van de zwangerschap wordt bij elke zwangere bloed afgenomen ter controle op:

– bloedgroep en rhesusfactor

– irregulaire antistoffen

– Hepatitis B

– Lues

– HIV

De vervolgcontroles zullen er als volgt uit zien:

  • Tot 24 weken komt u om de 4 weken
  • Daarna tot 30 weken om de 3 weken
  • Dan tot 36 weken elke 2 weken
  • Vanaf 36 weken komt u elke week

Uiteraard wordt hier zonodig en in overleg van afgeweken en kunt u altijd bellen indien u ongerust bent of een extra controle noodzakeljk is.

Bij elke controle worden bloeddruk en gewicht gemeten. Uw buik wordt onderzocht ter controle van de groei en de harttonen worden beluisterd. Er wordt ook regelmatig met de echo gekeken zodat u uw kindje kunt zien. Naast deze controles kunt u natuurlijk uw vragen kwijt en alles bespreken wat u wenselijk vindt. Ook zullen we u gedurende deze controles zo goed mogelijk voorbereiden op de bevalling en het kraambed en uw persoonlijke wensen bespreken.

Ben je zwanger?
Bel 0495-544505 of 06-22791451 of stuur ons een bericht via onze contactformulier!